Aegir CMS - Open Source Content Management

Nyheter

16.01.2003: Ny exempelsajt

10.01.2003: Översättning på ryska och svenska

Aegir CMS tillhandahåller användarvänlig funktionanlitet

MS Word-kompatibel redigering

Hosting med många företag per server

Användarinterface på lokalt språk

Testmiljö och schemalagda publiceringar.

Läs mer...
1485 nerladdade

Ladda ner

Aegir CMS tillhandahålls som ett repligard-paket för Midgard och ett tar-arkiv. Innan du börjar, läs nog igenom dokumentationen (Engelska)

Diskussioner och frågor relaterade till Aegir CMS finns till handa på mailinglistorna (Engelska).

Lägg märke till add det krävs både dessa paket och en fungerande installation av Midgard.

För att komma igåg:

 • Packa upp aegir-1.0beta-dirs.tgz packetet under /var/nadmin
 • Installera aegir-1.0-beta3.xml.gz me hjälp av repligard:
  • $ repligard -a -i aegir-1.0-beta3.xml.gz
 • Ändra Aegir CMS hosten i MySQL host tabellen
  • $ mysql midgard -umidgard -pmidgard
  • mysql> UPDATE host SET name="my.host.name" WHERE name="www.aegir-cms.org";
 • Sätt admins användarnamn och lösenord
  • mysql> UPDATE person SET username="admin",password="**password" WHERE id=1;
 • Var säker på att du en korrekt VirtualHost post i din midgard-data.conf
 • Logga in i Aegir på http://mitt.host.namn:8001/aegir/

Revisioner:

 • 2002-12-12: Aegir CMS 1.0 beta3 släppt
 • 2002-11-05: Aegir CMS 1.0 beta2 släppt
 • 2002-09-20: Aegir CMS beta 1.0 släppt

Aegir CMS är utvecklad från Nadmin Studio. Äldre utgåvor kan laddas ner från http://cms.polarmedia.no/midgard/